Janneke Valbracht

Al vanaf mijn vroege jeugd heb ik een passie voor onderwijs. Daarom besloot ik na mijn Gymnasium-B-opleiding een opleiding aan de Pedagogische Academie te volgen. Tijdens de stages ontdekte ik de kracht van taal bij kennisoverdracht en bij begeleiding van kinderen. Om mijn eigen kennis van taal verder te verdiepen, besloot ik vervolgens Nederlandse taal- en letterkunde te gaan studeren.


Binnen de Neerlandistiek raakte ik gefascineerd door de richtingen Taalkunde en Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica. Binnen de taalkunde verdiepte ik me o.a. in grammatica en werkte ik mee aan het opzetten van een nieuwe grammaticamethode voor de basisschool. Hier kwamen theorie en praktijk weer samen: ik schreef mee aan de methode, probeerde de oefeningen uit voor de klas en was mede-auteur van de docentenhandleidingen. Bij taalbeheersing leerde ik hoe de effectiviteit van teksten verbeterd kan worden door een goede selectie van informatie, overtuigende argumentatie, structuur van de tekst, formulering van zinnen en keuze van woorden.


Na mijn studie heb ik de passie voor onderwijs en kennis van de taalbeheersing gecombineerd in mijn werk als communicatietrainer. Veelal werk ik voor juristen in het post-academisch onderwijs. Dit is uitdagend en afwisselend werk waarin je op zoek gaat naar praktische adviezen om knelpunten in de beroepspraktijk op te lossen, maatwerktrainingen ontwikkelt om deze adviezen over te brengen en cursisten begeleidt en stimuleert bij het vergroten van hun taalvaardigheid. Ook de samenwerking met de anderen in het team inspireert mij bij het ontwikkelen van trainingen en tilt de cursussen naar een hoger niveau.