► Advocatenkantoren
► Algemene Onderwijs Bond
► Amsterdamse Orde van Advocaten
► College ter Bescherming van Persoonsgegevens
► Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs te Nijmegen
► Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEB) UvA
► Gak Haarlem, Gak Alkmaar
► Gemeentelijke Sociale Dienst Amsterdam
► Gerechtshoven
► Gemeente Amsterdam
► Immigratie- en Naturalisatie Dienst
► Leergang Pensioenjuristen
► Merlijn Groep
► Ministerie van Defensie, OCW
► Nederlandse Orde van Advocaten
► Netherland School for Public and Ocuppational Health
► OPTA
► Provinciale Staten
► Raad van State
► Rechtbanken
► Rijksuniversiteit Leiden, opleiding voor Gerechtelijk Deskundigen
► Stichting Advisering Bestuursrecht (StAB)
► Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen
► Stichting Beroepsopleiding Notariaat
► Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (gevestigd te Paramaribo)
► Stichting Studiecentrum Rechtspleging
► Universiteit van Amsterdam: Faculteit der Economie en Econometrie, Huizinga Instituut, Eggens Instituut, ECM, Milieukunde, Post-doctorale opleiding voor medisch biologen
► UWV Utrecht, UWV Amsterdam
► Verzekeringsmaatschappijen
► Voortgezette Stagiaire Opleiding (via CPO Nijmegen)
► VU Law Academy