Onze cursussen over schrijven, spreken en argumenteren maken we voor u op maat. Of u nu adviezen schrijft of vonnissen, brieven of e-mails, uw teksten staan centraal. Ook bij de cursussen mondelinge vaardigheden draait het om gesprekken uit uw beroepspraktijk, presentaties zoals u die geeft en discussies die u voert. Inzichten uit de argumentatietheorie koppelen we aan datgene wat u schrijft en waarover u spreekt. Zo kunt u het geleerde direct toepassen.

Schrijven

Bij onze schrijfcursussen krijgt u praktische tips om de effectiviteit van uw teksten te vergroten. Hoe schrijf je kort en bondig zonder te kort door de bocht te gaan? Hoe zorg je voor een logische opbouw? Hoe geef je juridische materie weer in begrijpelijke taal? Ook staan passende toon, duidelijke zinsbouw en correct Nederlands op het programma.

Spreken

Bij onze cursussen mondelinge vaardigheden leert u doeltreffender te spreken, te presenteren en te discussieren. Hoe stel je de juiste vragen zonder dat je de ander aan een kruisverhoor onderwerpt? Hoe kom je tot conrete uitspraken? Hoe houd je de aandacht vast? Daarnaast komen het omgaan met weerstand, actief luisteren, non-verbale communicatie en taalgebruik aan bod.

Argumenteren

Bij onze argumentatiecursussen worden inzichten uit de argumentatietheorie en retorica gebruikt om uw intu´ties over argumentatie tastbaar te maken. Welke argumenten neem ik op en welke niet? In welke volgorde kan ik deze het beste presenteren om een ander te overtuigen? Wordt u wel een eens geconfronteerd met een betoog waarin de schrijver van de hak op de tak springt, oneigenlijke argumenten gebruikt en met allerlei irrelevante opmerkingen komt? U krijgt inzicht in valkuilen bij de presentatie van argumentatie, zodat u een dergelijk betoog eenvoudiger kunt doorgronden en er een goed verhaal tegenover kunt stellen.